Nieuws

Privacy

Deze pagina geeft een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Stichting Kunstvereeniging Katwijk in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Stichting Kunstvereeniging Katwijk veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op schilderenaanzee.nl worden géén persoonsgegevens verwerkt van de websitebezoeker. De persoonsgegevens die worden gebruikt bij onze activiteiten of op informatiepagina's worden enkel na akkoord van de betrokkene geplaatst en bij verzoek tot verwijdering binnen 48 uur van de website gehaald.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Stichting Kunstvereeniging Katwijk heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.
Cookies: _gat, _gid & _ga (duur: max. 2 jaar)

Als u niet van cookies houdt

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@schilderenaanzee.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

Delen met anderen

Stichting Kunstvereeniging Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kunstvereeniging Katwijk blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Klachtrecht

Stichting Kunstvereeniging Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@schilderenaanzee.nl.
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@schilderenaanzee.nl. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie: 1.0, 02/07/2018

Sponsors

©2024 Stichting Kunstvereeniging Katwijk  •  Proclaimer  •  Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter