Nieuws

ANBI

Stichting Kunstvereeniging Katwijk is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Als ANBI zijn wij verplicht u inzicht te geven in enkele zaken. Daarom hebben wij de samenstelling van ons bestuur, onze doelstelling en financiële zaken online toegankelijk gemaakt.

Statutaire naam Stichting Kunstvereeniging Katwijk (SKK)
Publieke naam Het DUNAatelier
RSIN 819242433
Contactgegevens U vindt ons bezoek- en postadres, telefoonnummers en e-mailadres onder Contact.
Doelstelling SKK heeft als doel het bevorderen van de kunst,  zowel in uitvoering als beleving. Bevorderen van exposities door derden. Lees meer over onze doelstelling en hoe wij dit bereiken bij Over ons.
Bestuur

Het bestuur van SKK bestaat uit 8 personen:

  • J.A. (Jack) Vlieland, voorzitter
  • A.M.Y. (Annemarie) Kingmans, secretaris
  • M. (Misja) van der Spijk, penningsmeester
  • J.T.M. (Thea) Deckers, lid
  • C.T. (Lia) Tjabringa, lid
  • W. (Wim) Leendertse, lid
  • M.J. (Joke) Bontenbal, lid
  • D. (Daniel) Brouwer, lid
Beloningsbeleid De bestuurders van SKK ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Activiteiten Bekijk ons verslag van uitgeoefende activiteiten in 2018 en de geplande activiteiten in 2020.
Balans Bekijk de jaarrekening 2018.

Sponsors

©2019 Stichting Kunstvereeniging Katwijk  •  Proclaimer  •  Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter