Nieuws

DUNAatelier

In het voorjaar van 2018 gaat het DunaAtelier verhuizen. Om dat te kunnen realiseren is er veel geld nodig. Dat wil Stichting Kunstvereeniging Katwijk (SKK) verzamelen doormiddel van een crowdfunding. Wat, waarom en wanneer kunt u op deze pagina lezen.

Wat is er aan de hand?

Het DunaAtelier is gebouwd in 2010 en is mede mogelijk gemaakt door woningbouwcorporatie Dunavie. Het gebouw werd in daaropvolgende jaren in het voorjaar telkens opgebouwd op het strand en in het najaar afgebouwd en opgeslagen. De laatste drie jaar staat, op verzoek van de gemeente Katwijk, het gebouw op de hoek Boulevard / Voorstraat. Dit in afwachting van een definitieve locatie op het Duinplein zoals dat in het contract met de gemeente Katwijk in 2009 is opgenomen. SKK wil bij de verhuizing in 2018 naar het Duinplein een aantal aanpassingen aan het gebouw realiseren, zoals onderkeldering en isolatie van het paviljoen.

Bovendien heeft de eigenaar van het DunaAtelier te kennen gegeven dat vervroegde aankoop van het paviljoen mogelijk is. Het huurcontract met Dunavie eindigt in 2023 en dan moet SKK het paviljoen kopen. Vervroegde verkoop past binnen de strategie van woningcorporaties om geen panden in hun bezit te hebben waarin destijds van uit een sponsorsituatie is geïnvesteerd. SKK onderzocht de mogelijkheid om in 2017 naast de noodzakelijke aanpassing bij de verhuizing, ook geldmiddelen te vinden voor aankoop van het paviljoen.

Dunavie heeft het gebouw laten taxeren en de taxatie bedraagt € 37.500. In maart 2017 is overeenstemming bereikt over de aankoopprijs van € 30.000. Inmiddels heeft SKK middelen gevonden om het paviljoen aan te kopen.

De nieuwe kelder

Door verhuizing raakt SKK haar opslagmogelijkheden kwijt voor stoelen, banken, schildersezels en ander materialen. De oplossing wordt gezocht in het bouwen van een kelder onder het gehele DUNA atelier voor opslag van goederen en van de eigen collectie schilderijen die thans elders zijn ondergebracht. Ook worden er sanitaire voorzieningen aangebracht. Onderkeldering van het paviljoen geeft tevens de mogelijkheid tot uitbreiding van de expositieruimte en de kunstuitleen.

De hoeveelheid en kwaliteit van de lezingen kunnen worden uitgebreid door een verbeterde accommodatie en faciliteiten, ook buiten het zomerseizoen. Naast lezingen zullen ook activiteiten uit andere kunst en culturele disciplines zoals voorlezen, gedichten, film, muziek en toneel worden ontwikkeld. Het DUNA atelier streeft op kleine schaal naar een ontmoetingsplaats voor de beoefenaar en liefhebber van kunst en cultuur.

De tekeningen voor de kelder zijn gemaakt door STOL Architecten en de constructieberekeningen zijn gemaakt door constructiebureau Boogaards. Beide bedrijven sponsoren deze activiteit. De tekeningen zijn in december jl. ingediend bij de gemeente Katwijk.

Wat is er nodig?

In totaal is er een bedrag nodig van €100.000 euro om onder andere het pand beter te isoleren, een gestorte betonnen kelder te realiseren en om het pand beter geschikt te maken voor het exposeren van schilderijen en kunstwerken.

De isolatie en de kelder hebben op dit moment de eerste prioriteit. Om dit te kunnen realiseren is er een investering nodig van in ieder geval €40.000 euro. Aanvragen voor subsidie en leningen lopen bij diverse fondsen. SKK investeert zelf € 30.000 uit haar fonds Huisvesting.

Hoe gaan we het financieren?

Financiering met obligaties

In 1908 gaf de toenmalige Kunstvereeniging Katwijk 30 aandelen uit van 50 gulden voor de realisatie van hun tentoonstellingsgebouw. De uitgifte was zeer snel overtekend en men kon gaan bouwen. Binnen 14 dagen was er de toestemming om de kunstzaal te plaatsen naast hotel de Zwaan aan de toenmalige Van Wassenaerkade (thans Boulevard).

SKK is van plan om obligaties uit te geven om de financiering van de verhuizing, verbouwing te realiseren en, indien voldoende ingetekend tevens ook de aankoop van het DUNA atelier.

In een afzonderlijk informatieblad ‘Obligatielening DUNA atelier’ worden de voorwaarden van de uitgifte van de obligaties beschreven. Het aanmeldingsformulier is daar bijgevoegd. Het informatieblad kunt u aanvragen via info@dunaatelier.nl

Sponsors

©2018 Stichting Kunstvereeniging Katwijk  •  Proclaimer  •  Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter